Bezpečnostní informace

Trasy jsou rozděleny pro MTB, trail running a nordic walking. Pro relax a pobavení jsme pro vás připravili i barefoot chodníček a wellness & fitness Outdoor trasu.

Značení tras – vždy hlavní jsou navigační údaje uvedené na www. Značení v terénu je pouze orientační, nepravidelné a vystavené riziku přírodních a taky člověčích  vlivů. Buďte proto obezřetní! Pro pohyb terénem využívejte pouze již existující cesty, stezky a pěšiny...

Zásady chování na Outdoor Legend trasách:

  • Pohyb po trasách  je pouze na vlastní nebezpečí, proto prosíme dodržujte následující ustanovení:
  • Chovejte se slušně, dodržujte veškerá běžná pravidla bezpečnosti při pohybu na komunikacích, turistických cestách a v lese.
  • Nepřeceňujte své schopnosti.
  • Připravte si trasu, sledujte značení. Rekord stejně neuděláš na první šup...
  • Respektujte pokyny a upozornění uvedené v popisu tras.
  • Zkontrolujte si před jízdou technický stav svého kola nebo vybavení. Používejte vhodné oblečení a vyzkoušené vybavení.
  • Na kole vždy noste přilbu.
  • Při ohrožení zdraví a života volejte 112.
  • V případě ostatních problémů volejte Outdoor Legend telefon 773 533 813.

Registrace Legend

Kontaktujte nás