I ty se můžeš stát
outdoorovou legendou

Co je legenda?

…epický literární druh pojednávající o životě, smrti, umučení a zázracích určitého světce či mučedníka…V přeneseném smyslu může legenda být i o význačné osobě.

I ty se můžeš stát outdoorovou legendou! Každý může překonat sám sebe, každý může dosáhnout TOHO SVÉHO vrcholu…
více informací